Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

Ynghylch CCR

Mae Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) yn rhaglen y cytunwyd arni yn 2016 rhwng Llywodraeth y Deyrnas Unedig, Llywodraeth Cymru a’r deg awdurdod lleol yn Ne-ddwyrain Cymru i greu twf economaidd sylweddol yn y rhanbarth drwy fuddsoddi, uwchsgilio, a chreu gwell cysylltedd ffisegol a digidol.

I gael gwybod mwy, ewch i https://www.cardiffcapitalregion.wales/cy/

Awdurdodau sy'n rhan o'r Gwaith

Blaenau Gwent Logo
Bridgend Logo
Newport Logo
HM Gov Logo
Rhonda Logo
Vale of Glamorgan Logo
Torfaen Logo
Welsh Gov Logo
Cardiff Logo
Merthyr Logo
Monmouthshire Logo