Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

Graddedigion

Bydd y cynllun yn cynnig i raddedigion:

  • Cyflogaeth am dâl i bobl lefel Gradd ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd
  • Cymhwyster proffesiynol a ariannir yn llawn
  • Cyfleoedd rhwydweithio â graddedigion eraill
  • Cefnogaeth tra eu bod wedi’u lleoli yn y gweithle, yn cynnwys cael mentor
  • Digwyddiadau am ddim oddi wrth ystod o siaradwyr, yn cynnwys busnesau, y Trydydd Sector, a mwy

Bydd ceisiadau’n agored ym mis Ebrill/Mai ar gyfer swyddi sy’n dechrau ym mis Medi 2019.

Cofrestrwch eich diddordeb

Astudiaeth Achos Gweld pob astudiaeth achos