Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

Graddedigion

Mae’r cynllun yn cynnig y buddion canlynol i raddedigion:

  • Mynediad at gyflogaeth lefel gradd â thâl (cyflogau £18,000 – £25,000 ar gyfartaledd)
  • Ennill cymhwyster proffesiynol wedi ei gyllido’n llawn
  • Cyfleoedd i raddedigion o bob cefndir gradd
  • Cyfleoedd mewn ystod eang o sectorau a busnesau o wahanol faint
  • Cyfleoedd rhwydweithio gyda chyd-raddedigion
  • Aelodaeth am ddim o GlobalWelsh am 12 mis – cynllun mentora byd-eang a llwyfan cymunedol. Bydd yr arweinydd busnes a’r graddedig dan sylw yn cael y cyfle i gysylltu â mentor a phobl Gymraeg ledled y byd.
  • Cymorth uniongyrchol yn ystod yr interniaeth

Bydd ceisiadau’n agored ym mis Ebrill/Mai ar gyfer swyddi sy’n dechrau ym mis Medi 2019.

    Cofrestrwch eich diddordeb