Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

Cyflogwyr

Mae’r cynllun yn cynnig y gwasanaethau canlynol AM DDIM i fusnesau:

  • Cyngor a chymorth ynghylch creu disgrifiadau swyddi ar gyfer graddedigion
  • Marchnata’r cyfleoedd swyddi ledled y rhanbarth, mewn partneriaeth â phedair prifysgol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd
  • Ceisiadau wedi eu didoli ac asesu ar ran busnesau, wedi ei seilio ar eu hanghenion busnes, i greu rhestr fer o ymgeiswyr i gyfweld â nhw
  • Cymorth parhaus yn ystod cyflogaeth yr intern graddedig
  • Cymhwyster wedi ei gyllido’n llawn ar gyfer graddedigion, a chyfranogiad mewn cynllun cydlynol ar gyfer graddedigion, a fydd yn helpu i ddenu cyflogeion o safon uchel i fusnesau
  • Cyfleoedd marchnata i godi proffil busnesau

“Roedd y broses hon yn haws o lawer na gwneud popeth ein hunain felly diolch i chi am yr holl waith caled.” – Steph Locke, Prif Swyddog Gweithredol, Nightingale.

Cofrestrwch eich diddordeb