Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

Cyflogwyr

Bydd y cynllun yn cynnig y gwasanaethau AM DDIM canlynol i fusnesau:

  • Cyngor ynglŷn â’r cyfraniadau y gall graddedigion eu cynnig tuag at fusnesau (sgiliau cyffredinol a phenodol)
  • Gwasanaethau paru i gysylltu busnesau â graddedigion
  • Cymorth i greu ac i hysbysebu swyddi gweigion i raddedigion
  • Sgrinio ffurflenni cais
  • Cynnal canolfannau asesu
  • Rhestr fer o ymgeiswyr i’w cyfweld

Bydd Ceisiadau gan Raddedigion yn agored ym mis Ebrill/Mai ar gyfer swyddi sy’n dechrau ym mis Medi 2019

Cofrestrwch eich diddordeb

Astudiaeth Achos Gweld pob astudiaeth achos