Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

Arweiniad ar sut i ysgrifennu Disgrifiad Swydd

Wrth ysgrifennu eich disgrifiad swydd, meddyliwch am pam mae angen i chi lenwi’r rôl honno, am beth rydych chi’n chwilio? Beth rydych chi eisiau i’r graddedig ei wneud? Cofiwch fod yn rhaid i’r graddedig gyd-fynd â diwylliant eich cwmni yn ogystal â meddu ar y cymwysterau cywir ac ati. Fel man cychwyn, ysgrifennwch y math o raddedig yr hoffech ei gyflogi a pham?

Dylai disgrifiad swydd ddangos y cyfrifoldebau, y gweithgareddau, y cymwysterau a’r sgiliau hanfodol ar gyfer rôl. Dylai roi gwybod i’r graddedig a all wneud y swydd ai peidio ac a oes ganddo’r sgiliau i’w gwneud.

Ffactorau Allweddol Beth dylai disgrifiad swydd ei ddangos?

A oes angen mwy o gymorth neu gyngor arnoch? Cysylltwch â Gerry a Laura ar Geraldine.osullivan@caerdydd.gov.uk a laura.carter@caerdydd.gov.uk