Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

Vanessa Leynshon – eTeach

17.01.2020 // Cyflogwyr

Enw: Vanessa Leynshon
Swydd Bresennol a Chwmni: Cyfarwyddwr, eTeach
Pam penderfynoch chi gymryd rhan yng Nghynllun Graddedigion P-RC?

Y cyfle i ddatblygu dawn pobl ifanc a’u cadw yng Nghymru

Pam y dylai busnesau eraill ystyried cymryd graddedigion drwy gynllun Graddedigion P-RC?

• Mynediad at bobl ifanc ddawnus.
• Proses asesu a chyfweld drylwyr gan Gynllun Graddedigion Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.
• Cyfathrebu a threfnu da gan Swyddogion Datblygu Graddedigion.

Oes gennych unrhyw gyngor i bobl sydd wedi graddio yn ddiweddar ac yn ceisio sicrhau ei swydd gyntaf? • Gwnewch eich CV yn berthnasol
• Paratowch ar gyfer popeth: cadw amser a golwg ayb.
• Ymchwiliwch i’r cwmni’n drylwyr