Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

Stephanie Organ – Nightingale HQ

02.12.2019 // Graddedigion

Enw: Stephanie Organ

Prifysgol: Prifysgol de Plymouth

Swydd Bresennol a Chwmni: Marchnatwr Digidol yn Nightingale HQ

Beth denodd chi at y cynllun graddedigion?
Cyfle i fynd am swydd lle nad oedd disgwyl i fi wybod popeth a lle mae mwy o groeso i syniadau ffres na blynyddoedd o brofiad, a hefyd y cyfle i ddatblygu sgiliau rheoli.

Beth rydych yn gobeithio ei gyflawni yn ystod eich amser ar y cynllun?
Sgiliau arwain i fy helpu i ddatblygu yn fy rôl wrth i’r cwmni dyfu.