Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

Kieran Meaton, Peiriannydd Prosesau Graddedig, Zimmer Biomet

02.12.2020 // Graddedigion

Beth a’ch denodd at gynllun graddedigion P-RC?

Roeddwn am ddod o hyd i gyfle i ddefnyddio’r sgiliau a’r wybodaeth yr oeddwn wedi’u dysgu drwy fy mhedair blynedd yn y brifysgol. Rwy’n credu bod y brifysgol yn wych ar gyfer rhoi’r sylfeini i chi ddatblygu eich hun, ond rwy’n credu mai’r ffordd orau o ddysgu yw’r byd gwaith go iawn.

Beth rydych yn gobeithio ei gyflawni yn ystod eich cyfnod ar y cynllun?

– Gwella fy ngwybodaeth am y sector gweithgynhyrchu.
– Ennill sgiliau rheoli prosiectau.
– Gwella fy ngwybodaeth am beirianneg prosesau a gweithgynhyrchu darbodus.
– Meithrin perthynas dda gyda fy nghydweithwyr a chreu enw da i fy hunan fel rhywun dibynadwy a gweithgar.

Oes unrhyw beth y byddech yn ei ddweud wrth eraill sy’n ymgeisio am y cynllun?

– Ymchwiliwch gymaint â phosibl i’r cwmni.
– Dim ond os oes gennych ddiddordeb gwirioneddol yn y rôl y dylech wneud cais.
– Treuliwch amser ar unrhyw gyflwyniadau y gofynnir i chi eu gwneud.
– Byddwch yn onest am yr hyn rydych am ei gyflawni a chymerwch ran yn y cwmni.