Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

Gabriele Dulskyte – Excellence IT

27.11.2019 // Graddedigion

Enw: Gabriele Dulskyte

Prifysgol: Prifysgol de Cymru

Swydd Bresennol a Chwmni: Cydlynydd Gwerthiannau a Hyfforddiant yn Excellence IT

Beth a’ch denodd at y cynllun graddedigion?

Cael cyfle i ennill rhagor o gymwysterau wrth weithio.

Beth rydych yn gobeithio ei gyflawni yn ystod eich amser ar y cynllun?

Rwy’n gobeithio cael rhagor o sgiliau trosglwyddadwy y gallaf eu defnyddio yn y dyfodol.

A oes unrhyw beth y byddech yn ei ddweud wrth eraill sy’n ymgeisio am y cynllun?
Gwnewch eich gwaith ymchwil ac achubwch ar y cyfleoedd sydd ar gael.