Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

Dale Hutcherson – NetSupport UK

17.01.2020 // Graddedigion

Enw: Dale Hutcherson

Prifysgol: Prifysgol Abertawe

Swydd Bresennol a Chwmni

Peiriannydd Desg Gymorth, Net Support UK

Beth a’ch denodd at gynllun graddedigion P-RC?

Cyfle i ennill cymhwyster a fydd yn fy helpu yn y byd proffesiynol

Beth rydych yn gobeithio ei gyflawni yn ystod eich cyfnod ar y cynllun?

Ennill cymhwyster SARh, cynyddu nifer fy nghysylltiadau a chael profiad o’r diwydiant

Oes unrhyw beth y byddech yn ei ddweud wrth eraill sy’n ymgeisio am y cynllun?

Swnio fel ffordd wych o gysylltu â graddedigion diweddar eraill sy’n dechrau yn y byd proffesiynol