Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

Chloe Simkiss, Cydlynydd Cymorth Busnes a Marchnata, Acer Ecology

11.03.2020 // Graddedigion

Enw: Chloe Simkiss
Prifysgol: UWE

Swydd Bresennol a Chwmni: Cydlynydd Cymorth Busnes a Marchnata, Acer Ecology

Beth a’ch denodd at gynllun graddedigion P-RC?

Roeddwn i’n hoffi’r ffaith bod cyfleoedd i gwrdd â chyd-raddedigion eraill drwy’r cynllun a oedd hefyd newydd ddechrau rôl newydd. Mae’r gefnogaeth uniongyrchol a gynigir yn ystod yr interniaeth hefyd yn fonws ychwanegol gwych.

Beth rydych yn gobeithio ei gyflawni yn ystod eich cyfnod ar y cynllun?

Rwy’n gobeithio dysgu sgiliau marchnata newydd a helpu’r cwmni gyda rheoli a threfnu swyddfeydd.

Oes unrhyw beth y byddech yn ei ddweud wrth eraill sy’n ymgeisio am y cynllun?

Ewch amdani! Mae’n helpu i wella eich sgiliau cyfweld gan fod cais ar-lein, canolfan asesu a chyfweliad.

Mae’r cynllun yn rhoi cymorth ac arweiniad ychwanegol i chi, felly ni fyddwch yn teimlo ar eich pen eich hun yn eich swydd raddedig gyntaf.