Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

Cassie Evans

07.03.2019 // Graddedigion

Cassie EvansMae gweithio i Sigma 3 Kitchens wedi fy ngalluogi i weithio gyda gwahanol adrannau o’r busnes a chydag uwch aelodau o staff megis y Cyfarwyddwr Gwerthiannau a’r Rheolwyr-Gyfarwyddwyr. Oherwydd natur ein swyddfeydd, rwy’n rhyngweithio ag aelodau o wahanol adrannau nid bob dydd yn unig, ond bob awr. Rwy’n teimlo mod i’n cael fy ngwerthfawrogi ac yn gallu cynnig barn a gaiff ei ystyried o ddifrif, nid o’m cefndir dylunio yn unig ond hefyd o ran rhai penderfyniadau sy’n ymwneud â busnes. Rwy’n credu bod hyn wedi galluogi fy meddylfryd masnachol i dyfu dengwaith – rwy’n meddwl y byddai wedi cymryd llawer mwy o amser i ddatblygu fel hynny petawn i’n gweithio ar gyfer busnes mawr gan nad ydych yn dod i gysylltiad ag uwch aelodau o staff mor aml.

Rhai pethau allweddol rwyf wedi’u dysgu yn y pum mlynedd rwyf wedi bod yn gweithio mewn busnes bach a chanolig yw eich bod yn cael eich herio, gallwch wneud gwahaniaeth a gallwch weithio gyda phobl wych, uchel eu cymhelliant. Mae Sigma 3 Kitchens wedi cynnig cynifer o gyfleoedd i mi ac wedi fy ngalluogi i roi cynnig ar lawer o lwybrau gwahanol. Maen nhw’n cynnig lleoliad marchnata â thâl i fyfyrwyr prifysgol bob blwyddyn, am flwyddyn, oherwydd eu bod yn deall pwysigrwydd datblygu pobl ifanc. Mae’r myfyrwyr sy’n dod yma yn cael profiad helaeth o holl agweddau’r busnes ac maen nhw’n gallu gwneud gwahaniaeth go iawn – mae’r profiad yn aruthrol.